Agentura Samsara pro Vás průběžně organizuje tyto kurzy s Audio meditacemi autorky Sanayi Roman.
Kurzy se konají zejména v Praze, Plzni, Liberci, Pardubicích, Brně, Č. Budějovicích a dalších městech.


Přitahování spřízněné duše
Kurz 18. - 19. 6. 2016 Think Yoga - Jógové studio, ČESKÉ BUDĚJOVICE

Jste připraveni potkat svou spřízněnou duši? Někoho, s kým se budete cítit hluboce spojeni na úrovni duše, sdílet s ním či s ní společnou cestu a společně růst?

Kurz s originálními Audio meditacemi Sanayi Roman a jejího duchovního průvodce Orina s překladem do češtiny. Setkejte se se svou duší na vnitřních rovinách, přitáhněte si přízněnou duši a připravte svou osobnost na to, aby tento člověk vstoupil do vašeho života.

Pomocí meditací a postupů v tomto kurzu se naučíte, jak si do svého života přitáhnout svou spřízněnou duši, která pozvedne to, kým jste, spojí se s vámi na úrovni duše a bude pro vás zdrojem lásky. Můžete si tak přitáhnout životního partnera, duši dítěte, nebo vnést do svého života trvalé přátelství.

Prozkoumejte, zda-li jste připraveni potkat svou spřízněnou duši. Poznejte při práci s těmito meditacemi více sebe sama a věřte, že si můžete přitáhnout spřízněnou duši a mít milující vztahy, jaké si přejete!

Více informací o akci
Vytváření ideálního těla
Kurz 26. 06. 2016 Centrum Sluníčko, LIBEREC

Kurz s originálními Audio meditacemi Sanayi Roman a jejího duchovního průvodce Orina s autorizovaným překladem do češtiny.

Pracujte se svým vyšším já, abyste si vytvořili tělo, jaké si přejete, a to nejen štíhlejší tělo, ale také zdravější tělo a v dobré kondici, které vám pomůže jít výš.

Orin vás provede meditacemi, pomocí kterých si můžete vytvořit tělo, jež bude odrážet vaši vnitřní krásu a díky němuž budete mít ze sebe lepší pocit. Naučte se, jak mluvit se svým tělem a naslouchat mu, přepište svá dřívější přesvědčení týkající se jídla, abyste se cítili a vypadali krásní a vytvořili si své ideální tělo.

Tento kurz obsahuje vizualizace a práci s energií, rozvíjení štíhlé osobnosti, meditaci před usnutím pro přeprogramování mysli a těla a meditaci pro nalezení příčiny vašich problémů.
Více informací o akciProhlubování intmity
Kurz Sanayi Roman

Pomocí postupů na tomto kurzu budete moci pracovat na prohubování vztahu s někým, kdo je pro vás v životě nějakým způsobem důležitý, například životní partner, dobrý přítel, dítě, bratr či sestra, nebo kdokoliv jiný, s kým máte nějaký zvláštní vztah.

Tyto meditace vám také pomohou pozvednout vaši schopnost milovat, otevřít si srdce, rozpustit překážky v lásce, zanechat bojů o moc, vyzařovat bezpodmínečnou lásku, přijímat lásku a zažívat hlubší intimitu a spojení s vašimi milovanými. Vězte, že jste milování hodní takoví jací jste a že můžete mít ve vztahu, co chcete. Více informací z akce


Čištění bloků
Kurz Sanayi Roman

Tyto vedené meditace vám mohou pomoci, pokud zažíváte při svém spirituálním růstu bloky, překážky, výzvy či sebedestruktivní vzorce. Můžete s nimi pracovat na tom na tom, abyste zanechali zápasení a omezení a zažívali ve svém životě větší svobodu.

Vyčistěte si bloky a překážky v některé z oblastí svého života. Rozpoznejte vzorce, které se vám neustále opakují a přiveďte všechny své části k větší lásce. Zbavte se strachu, obav a negativních emocí. Opusťte zápasení a nechte se unášet proudem života. Otevřete se většímu přijímání a naučte se věřit, že si zasloužíte své vyšší dobro. Věřte, že vesmír je bezpečný, přátelský a funguje dokonale.
Více informací z akce

Vytváření ideálního těla
Kurz Sanayi Roman

Pracujte se svým vyšším já, abyste si vytvořili tělo, jaké si přejete, a to nejen štíhlejší tělo, ale také zdravější tělo a v dobré kondici, které vám pomůže jít výš.

Orin vás provede meditacemi, pomocí kterých si můžete vytvořit tělo, jež bude odrážet vaši vnitřní krásu a díky němuž budete mít ze sebe lepší pocit. Naučte se, jak mluvit se svým tělem a naslouchat mu, přepište svá dřívější přesvědčení týkající se jídla, abyste se cítili a vypadali krásní a vytvořili si své ideální tělo. Více informací z akce


Přitahování spřízněné duše
Kurz Sanayi Roman

Setkejte se se svojí duší na vnitřních rovinách, přitáhněte si spřízněnou duši do svého života a připravte svou osobnost na to, aby tento člověk vstoupil do vašeho života.

Kurz s originálními Audio meditacemi Sanayi Roman a jejího duchovního průvodce Orina s autorizovaným překladem do češtiny, pomocí kterého se naučíte, jak si do svého života přitáhnout svou spřízněnou duši, která pozvedne to, kým jste, spojí se s vámi na úrovni duše a bude pro vás zdrojem lásky. Můžete přitáhnout životního partnera, duši dítěte, nebo vnést do svého života trvalé přátelství.
Více informací z akce

Služba druhým - Přitahování klientů, studentů a zákazníků
Kurz Sanayi Roman

Založte své „podnikání“, či práci pro lidi na tom, kolik dobra můžete druhým přinést. Vycházejte ze své integrity a soustřeďte se na službu druhým. Čím více světla totiž přinesete druhým a světu, tím více dobra a hojnosti si můžete přitáhnout do svého života. Naučte se pracovat s magnetizmem a přitáhněte si do svého života lidi, kterým můžete nějak posloužit.

Rozšiřte své povědomí o tom, co jste sem přišli udělat, co je vaším životním posláním a ideální pracovní a životní cestou. Otevřete svou mysl neomezenému myšlení, novým tvořivým nápadům, novým příležitostem i novým cestám, jak dělat svou práci a sloužit světu. Tyto postupy opravdu fungují!
Více informací z akce

Stát se službeníkem svět(l)a
Kurz Sanayi Roman

Máte nějaké zvláštní poslání, důvod proč jste tady, něco, co jste sem přišli udělat, což je vaším jedinečným přispěním lidstvu. Ať děláte cokoliv – pracujete nezávisle, podnikáte, jste zaměstnaní, nebo v důchodu – můžete začít se svou službou světu a dále ji prohlubovat a rozvíjet.

Tyto meditace vám pomohou dostat vaši práci do světa. Můžete je použít k tomu, abyste si přitáhli klienty, obchodní příležitosti a další možnosti, jak sloužit svou prací druhým. Pokud máte pocit, že jste jsem přišli udělat něco jedinečného, ale nevíte zatím, co to je, můžete použít tyto postupy na to, aby vám pomohly objevit vaši cestu a vaše poslání.
Více informací z akce

Tvoření peněz: Přitahování hojnosti
Kurz Sanayi Roman

Pomocí meditací a postupů na tomto kurzu se můžete naučit, jak se napojit na nekonečnou hojnost své duše a vesmíru a vytvořit si tak ve svém životě prosperitu.

Můžete se naučit tvořit si to, co chcete, pomocí práce se energií, myšlenkami a magnetizmem. Můžete si vytvořit výsledky, které daleko předčí cokoliv, co byste mohli dosáhnout pouhou snahou ve fyzické rovině. Krok za krokem se naučíte úžasné techniky, které fungují, abyste si tak mohli k sobě přitáhnut vše, co si přejete a co je pro vaše vyšší dobro.
Více informací z akce

Vytváření duchovních vztahů
Kurz Sanayi Roman

Pracujete na úrovni duší a vytvořte si duchovní vztah s partnerem či někým blízkým. Spojujte se s tímto člověkem na úrovni duší, objevte vyšší smysl vašeho vztahu, odstraňte překážky v lásce a nalezněte nové cesty, jak milovat sebe i druhé.

Pomocí meditací a postupů na tomto kurzu budete moci pracovat na vytváření duchovního vztahu s někým, kdo je pro vás ve vašem životě nějakým způsobem důležitý, například životní partner, dobrý přítel, dítě, bratr či sestra, obchodí partner, spolupracovník nebo kdokoliv jiný, s kým máte nějaký zvláštní vztah. Více informací z akce


Pokročilé manifestování a magnetizování
Kurz Sanayi Roman

Kurz s originálními Audio meditacemi Sanayi Roman a jejího duchovního průvodce Orina s autorizovaným překladem do češtiny.

Duchovní průvodci Orin and DaBen poskytli Sanayi Roman a Duane Packerovi tento postup pokročilého manifestování ve 12-ti krocích, aby tak pomohli lidem vytvořit se v jejich životech něco konkrétního.

Výsledky, kterých dosáhli lidé, kteří používali tyto postupy byly úžasné. Lidé říkali, že to, na čem pracovali, aby si to manifestovali, do jejich života přišlo. Když se totiž jednou tento proces naučíte, může vám stačit několik minut, abyste si manifestovali cokoliv jiného, co chcete.
Více informací z akce
  (C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara