Orin a DaBen o probíhajícím období transformace

Zdraví vás Orin! Pojďme si popovídat o některých proroctvích týkajících se nadcházející doby. Je pravda, že energie světla, které na Zemi proudí, jsou stále intenzivnější, že Země mění svůj magnetizmus a že žijete v době, kdy dochází ke zvýšené zemské aktivitě.

DaBen a já však nevidíme v budoucnosti Země
kataklyzmatické změny v globálním měřítku

S největší pravděpodobností budou nadále přetrvávat různé extrémní formy počasí. Může docházet k hurikánům, záplavám, obdobím sucha, výbuchům sopek a zemětřesením, jaké v poslední době zažíváte. V následujících deseti nebo dvaceti letech vidíme v některých lokalitách zvýšenou zemskou aktivitu a přetrvávající dramatické formy počasí. Po tomto období bude následovat zklidnění zemské aktivity.

K přesunu pólů dojde, ale když tato událost nastane, bude na fyzické rovině sotva zpozorována. To otevře vstup do vyšších dimenzí a vy budete schopni lehčeji a častěji pobývat ve vyšších stavech lásky a plynutí, protože to posune vědomí lidstva od soustředění ve hmotě směrem k duši, k Božskému já. Přitažlivost materiálního světa postupně zeslábne a posílí se vaše spojení s duchovním světem. S tímto novým směrováním se více lidí obrátí ke světlu.

Mnohá z proroctví týkající se současné doby, byla předpovězena před více než tisíci lety. Dokonce ani proroctví z nedávné doby nepočítaly s tím, že se bude lidstvo probouzet tak rychle, jak se to právě děje. Posun ve vědomí, které lidstvo udělalo, a akce jako například globální světové meditace transformovaly změny, ke kterým mělo dojít ve formě masových kataklyzmatických událostí, do mírnějších projevů, které právě teď zažíváte.

Pamatujte, že Země je sama o sobě živou bytostí a spolupracuje s mnoha bytostmi světla, aby pomohla transformovat všechen život na Zemi do vyššího vědomí, aniž by musel být život lidstva a ostatních živých říší, které na ní žijí, ukončen.

S lidstvem spolupracuje mnoho osvícených bytostí, Mistrů a bytostí světla, aby mu nabídli zrychlené duchovní probouzení. Výsledky už předčily všechna očekávání. Mnozí z vás běžně dosahujete úrovně uvědomění, které byly v minulosti přístupné pouze několika vysoce rozvinutým bytostem. Vibrace lásky, která neustále narůstá, mění způsob, jakým ke změnám na Zemi dojde.

Jedna z hlavních myšlenkových forem, která se nad lidstvem vznáší je ta, že se blíží konec civilizace. Týká se to zejména proroctví ohledně roku 2012. My nevidíme, že by mělo dojít ke konci civilizace. Vlna energií, které přijdou v roce 2012 a podobné události, otevřou bránu do ještě vyšších stavů vědomí.

V období po roce 2012 vidíme, že se myšlenek lidí a vizí budoucnosti přestane přidržovat strach ze změn na Zemi. Bude panovat více jistoty, že lidstvo bude nadále existovat a bude narůstat uvědomění, že vyřešení problémů, které lidstvo má, bude muset přijít od lidstva samotného. Lidstvo nebude „zachráněno“ před svou odpovědností změnit své životní podmínky prostřednictvím nějaké katastrofy nebo vnější události.

Změny na Zemi se již dějí.
Vibrační frekvence Země narůstá.

Mnoho problémů, kterým bude lidstvo čelit, lidi semkne, aby je společně řešili, vytvořili skupinové vědomí a prostřednictvím skupinové lásky rozvinuli spolupráci a soucítění. I když se zdá, že vývoj vpřed probíhá pomalu, lidstvo dělá přechod od individuálního odděleného vědomí k počátečním stavům jednoty.

Toto světlo velice posiluje přítomnost duchovního světa ve vaší dimenzi a mění povahu materiálního světa. Váš materiální svět se rozpadá a mění se. Věci, které nemohou udržovat toto světlo, budou odcházet a ty formy, vztahy a struktury, které jsou schopné udržovat toto světlo, budou prosperovat a růst.

Zbavte se veškerého strachu z budoucnosti
a soustřeďte se na pozitivní vize
pro sebe a pro lidstvo.

Udržujete-li si pozitivní vizi pro lidstvo, velmi tím lidstvu prospíváte. Během těchto nastávajících období se budou střídat dobré časy s obdobími, které pro vás budou znamenat výzvu. Těch dobrých časů však bude mnohem více než těch náročných. Podívejte se teď na svůj život a uznejte, jak dobře se vám vede, přestože zažíváte výzvy. Váš život se může stát ještě lepším a ještě radostnějším, sladíte-li se s těmito energiemi světla, které přicházejí.

Jedna z cest, jak můžete právě teď lidstvu prospět, je zbavit se veškerého strachu z budoucnosti a soustředit se na pozitivní vize pro lidstvo. Dokonce i uprostřed změn bude hodně období plných radosti, lásky a prožívání nových úrovní sebejistoty a odvahy.

Nadcházející časy vidíme jako příležitost přechodu do vibrací své duše a poznání více odvahy, síly, lásky, vůle a světla. Jak na Zemi přicházejí vyšší energie, bude docházet častěji a častěji ke transformaci. Tyto energie přicházejí ze hvězd Sirius, Polární hvězda, souhvězdí Velké medvědice a z Plejád a aktivují vaši buněční strukturu a vnitřní vzorce světla. Clona oddělující dimenze se neustále ztenčuje, čímž bude stále lehčí rozpomenout se na to, kým jste a proč jste tady. Bude existovat více skupinové spolupráce, spojení a jednoty.

S těmito energiemi se můžete sladit více tím, že prozkoumáte svůj život. Co z toho, co jste chtěli změnit neustále tolerujete? Začněte uvolňováním připoutanosti k tomu, aby věci zůstali stejné. Obejměte nové! Vneste do svého života vyšší vzorce, nové návyky, vztahy a pozitivní změny. Rozhodněte se, že se přestanete vzdávat své síly, že se už nebudete cítit jako oběť nebo mít pocit, že musíte přijmout nějakou situaci ve svém životě, protože nemáte žádnou jinou volbu. Spojte se se svou duší a Božským já. Naplňte se sílou a odvahou udělat změny, se kterými jste otáleli. Rozhodněte se, že váš život bude fungovat a udělejte, co je potřeba, aby tomu tak bylo. Když se pak energie ještě více zintenzívní, zjistíte, že vás pozvedají ještě výše a rozšiřují váš život novými úžasnými způsoby.

© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara